"ענה/י על מספר שאלות קצרות על מנת שנכיר אותך יותר טוב ואת הצרכים האישיים והעסקיים שלך"