תיקון 190 גמלאי צהל

תיקון 190 גמלאי צהל

תיקון 190 גמלאי צהל

גיל פרישה, על פי חוק הוא גיל שישים ושתיים לנשים וגיל שישים ושבע לגברים. לגמלאי צה"ל יש פטור ממס על פיצויים באופן חד פעמי והוא ניתן ליישום וניצול בשלושה אופנים בו זמנית. תהליך הפטור ממש נקרא 'קיבוע זכויות' והוא ניתן גם אם אותו גמלאי ממשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה.  הליך 'קיבוע זכויות' הוא חלק מתיקון 190 גמלאי צה"ל שהתווסף כחלק מרפורמת מס מקיפה מתחום מיסוי פרישה שהערכה בשנת 2012. במאמר הקרוב נתמקד במה התיקון הזה אומר בפועל, ואילו הטבות מגיעות לגמלאי צה"ל. שתהיה קריאה מהנה!

תיקון 190 גמלאי צהל- היבטים מיוחדים המגיעים לגמלאי צה"ל:

לגמלאי צה"ל ישנם היבטים מיוחדים המגיעים להם בהגיעם לגיל פרישה של חישוב הפטור ממס שאותם ניתן ליישם ולנצל בשלוה אופנים ביחד- ניתן לקזז מהסל משיכות בעבר של פיצויים בפטור ממס. את הסכום ניתן לשריין בהיוון בפטור של קופת גמל קצבתית- כלומר למשוך את הכסף כסכום חד פעמי ולא כקצבה חודשית. את יתרת הסל הפטור- לאחר שקוזזו המענקים והיוונים ניתן לחלק לחמש עשרה שנה כאשר הסכום שמתקבל הוא סכום הקצבה החודשית הפטורה ממס.

תיקון 190 גמלאי צהל

הן ההטבות בתיקון 190 גמלאי צהל

תיקון 190 גמלאי צה"ל הוא חלק מהטבות המס המגיעות בעת הפרישה מצה"ל. לפורש מצה"ל שני סוגי מענקי פרישה – מענק פרישה רגיל ומענק פרישה מיוחד. מענק פרישה רגיל ניתן לכל פורש מצה"ל עבור תשלום ימי מחלה ודמי הסתכלות. במסגרת 'קיבוע זכויות' תחת תיקון 190 גמלאי צה"ל חלק ממנו פטור ממס ומקוזז בעת קבלת המענק ובכך מקטין את הפטור ממס בהגעה לגיל הפרישה מהשירות.  מענק פרישה מיוחד אינו חלק מקיבוע זכויות והפטור ממס עליו אינו משפיע על הטבעת המס בהגעה לגיל הפרישה מהשירות.

עוד דברים בנוסף

בנוסף, פורש מצה"ל זכאי להטבת מס נוספת והיא האפשרות להוון בפטור ממס עד 25% מהקצבה, הטבה שרוב הפורשים מצה"ל בחרו לממש. במשך שנים קיימת אי הסכמה בין צוות המטפלים במיסוי בהיוון של גמלאי צה"ל לבין רשות המיסים בנוגע לנושא. בשנת 2020 נרשמה הוראה חדשה ברשות המיסים בנוגע לזכאות לפטור על קצבאות המשולמות לגמלאי צה"ל. הוראה זו משמעותה שכל פורש מצה"ל שהגיע לגיל פרישה אחרי תאריך הראשון לחודש ינואר שנת 2020 זכאי לבחור את השיטה המתאימה עבורו, מה שהופך את תיקון 190 גמלאי צהל לאפיק מאוד אטרקטיבי שמאוד שווה את הבדיקה המעמיקה שלכם.

תיקון 190 גמלאי צהל

תיקון 190 גמלאי צהל- מי מבין הגמלאים נהנה מההטבות?

את גמלאי צה"ל ניתן לחלק לשש קבוצות בהסתמך על ההוראה משנת 2020 כאשר חשוב לבדוק לאיזו קבוצה שייכים ובאילו קבוצות ניתן ליהנות מתיקון 190 ובאילו לא. אז אילו קבוצות יש בתיקון 190 גמלאי צהל:

  • קבוצה 1: גמלאי צה"ל שהיוונו ל"כל החיים" עד סוף שנת 1991 והגיעו לגיל פרישה לפני שנת 2012 

-תיקון 190 גמלאי צה"ל לא חל.

  • קבוצה 2: גמלאי צה"ל שהיוונו ל "כל החיים" עד סוף 1991 והגיעו לגיל פרישה לאחר שנת 2012. 

ניתן לבחור בהטבות של קיבוע זכויות (לפי תיקון 190) או בהטבות לפי שיטת השילוב (לפני תיקון 190), 

  • קבוצה 3: גמלאי צהל שהיוונו מתחילת שנת  1992 ועד חודש מרץ שנת 1997 והגיעו לגיל פרישה לפני סוף שנת 2011 

 -תיקון 190 גמלאי צה"ל לא חל על הנמנים עם קבוצה זו.

  • קבוצה 4: גמלאי צהל שהיוונו מתחילת שנת  1992 ועד חודש מרץ שנת 1997 והגיעו לגיל פרישה משנת 2012. 

ניתן לבחור בהטבות של קיבוע זכויות (לפי תיקון 190) או בהטבות לפי שיטת השילוב (לפני תיקון 190).

  • קבוצה 5: גמלאי צה"ל שפרשו אחרי מרץ 1997 והיוונו לתקופת היוון 6-14 שנה והגיעו לגיל פרישה לפני 2012.

התחשיב יעשה לפי שיטת השילוב (לפני תיקון 190), באם ההיוון מסתיים לפני גיל פרישה, לא יהיה קיזוז כלל.

  • קבוצה 6: גמלאי צה"ל שפרשו אחרי מרץ 1997 והיוונו לתקופת היוון 6-14 שנה והגיעו לגיל פרישה אחרי 2012.

במידה ותקופת ההיוון מסתיימת אחרי גיל פרישה, יקוזז מהסל החלק היחסי מהיוון (לפי החלק היחסי מגיל פרישה ועד מועד סיום ההיוון) .

באם ההיוון מסתיים לפני גיל פרישה, לא יהיה קיזוז כלל (רוב המקרים מ 2004 ואילך). ליתר ביטחון, אנחנו נמליץ לכם להתייעץ עם איש מקצוע שמתמחה בתיקון 190 גמלאי צהל על מנת לקבל את מלוא ההטבות אשר מגיעות לכם.

שתפו אותנו

אולי יעניין אותך לקרוא גם על הנושאים הבאים